Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak

Ankara Üniversitesi’nden yapılan son açıklamada, son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021 olan sözleşmeli 119 sağlık personeli alınacağı bildirildi.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak

Ankara Üniversitesi Rekötürlüğünden yapılan son açıklamada, 119 sağlık personelinin işe alınacağı bildirildi. İşe alımlar için son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER